Make your own free website on Tripod.com
I., A BAJNOKSÁG CÉLJA:

A magyar baseball csapatok folyamatos versenyeztetése, a sportág népszerûsítése.

A Magyar Köztársaság bajnoki címének, valamint a további helyezéseknek eldöntése, a különbözõ hivatalos nemzetközi kupákban való részvétel lehetõségének megszerzése.

II., A BAJNOKSÁG IDEJE:

1997. ápr. 12. - júl. 13.

1997. aug. 23. - okt. 12.

III., A BAJNOKSÁG RENDEZÕJE:

Magyar Országos Baseball Szövetség

(1064 Budapest, Podmaniczky u. 69. Tel/Fax: (06-1) 33 29 027

IV., A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÓJA:

A MOBSZ megbízásából a Versenybizottság:

Tagjai: Vámos Balázs (a bizottság elnöke)

Imrei László

Lassú Ottó

V., A NEVEZÉS FELTÉTELEI:

A bajnokságra nevezhet minden olyan klubcsapat, mely tagja a szövetségnek, a nevezési határidõ lejártáig írásban jelzi indulási szándékát, befizeti a nevezési díjat a MOBSz bankszámlájára. Vállalja, hogy a MOBSZ versenykiírását magára nézve kötelezõ érvényûnek tekinti.

VI., NEVEZÉSI HATÁRIDÕ:

1997. február 28.

VII. NEVEZÉSI DÍJ

  1. liga: 10 000 Ft.
  2. liga: 6 000 Ft.
  3. liga: 4 000 Ft.
Azon csapatoknak, melyek nem vettek még részt a magyar bajnokságban, nem kell nevezési díjat fizetniük.
 

VIII. A LEBONYOLÍTÁS MÓDJA:

A bajnokság három különbözõ ligában (osztályban) zajlik.

1. liga                              2. liga                         3. liga

Nagykanizsa Ants             Vezsprém Fireballs      SOTE Kutyaütõk

Szentendre Sleepwalkers  Sopron Westwind        Szombathelyi Anyaszomorítók

Budapest United               Ajka Blackbirds          Békéscsabai Villámok

Óbuda Brick Factory       Vác New Deal             Bõsárkányi Egyfejûek

H. Astros                         Fehérvár Nightmares    Miskolci Felhõkarcolók

Gyõri Dózsa D. H.           Siófok Denewares        A. E. 424-es

Budapest Players             Debrecen Dynamites     Nemesvámos Tigersharks

Nagykanizsa Thúry          ??? Cinkota Fielders

Egri Csillagok

POTE Fakezûek

Zsámbék Bad Boys

1. liga:

Az alapszakasz április 12. - június 15. között tart. A nyolc csapat két négyes csoportra lesz osztva, a tavalyi eredményüknek megfelelõen. A két csoporton belül minden csapat háromszor találkozik a többi csapattal (az elsõ két mérkõzésen oda-visszavágó alapon, míg a harmadik mérkõzés pályaválasztója az a csapat lesz, amely az elõzõ évi bajnokságban jobb helyezést ért el).

Az alapszakasz ideje alatt, ha két vagy több csapat azonos gyõzelmi aránnyal (pontszámmal) rendelkezik, közöttük az egymás elleni mérkõzések aránya dönt. Ha ez is azonos, akkor az egymás elleni pontkülönbség a döntõ. Ha ez is megegyezik, akkor az összes mérkõzéseik pontaránya dönt, ha ez is megegyezik, sorsolás dönt.

A rájátszásban a csapatok addig szerzett eredményeiket elvesztik, csak az alapszakasz utáni sorrend számít oly módon, hogy a második-csoportbeli sorrend adja a liga 5-8 helyezéseit.

A rájátszás a június 28-án kezdõdik. A párosítás: alapszakasz 1. -alapszakasz 8.

alapszakasz 2. -alapszakasz 7.

alapszakasz 3. -alapszakasz 6.

alapszakasz 4. -alapszakasz 5.

A második mérkõzéseken a második sorban található csapatok a pályaválasztók. A páros összecsapások két nyert mérkõzésig tartanak. Az esetleges harmadik találkozón ismét az elsõ sorban írt csapatok a pályaválasztók.
 

A rájátszás aug 23-án folytatódik és október 12-ig tart. Az elödõntõk, illetve helyosztók párosításai: 1-8gyõztes - 4-5gyõztes (a párosítás gyõztese "A", vesztese "D")

2-7gyõztes - 3-6gyõztes (a párosítás gyõztese "B", vesztese "C")

1-8vesztes - 4-5vesztes (a párosítás gyõztese "E", vesztese "H")

2-7vesztes - 3-6vesztes (a párosítás gyõztese "F", vesztese "G")

A második mérkõzéseken a második sorban található csapatok a pályaválasztók. A páros összecsapások két nyert mérkõzésig tartanak. Az esetleges harmadik találkozón ismét az elsõ sorban írt csapatok a pályaválasztók.

A Döntõ: "A" - "B"

A 3-4 helyért: "C" - "D"

A 5-6 helyért: "E" - "F"

A 7-8 helyért: "G" - "H"

A 3-4, 5-6, 7-8 helyért folyó párosításoknál a második mérkõzéseken a második sorban található csapatok a pályaválasztók. A páros összecsapások két nyert mérkõzésig tartanak. Az esetleges harmadik találkozón ismét az elsõ sorban írt csapatok a pályaválasztók.

A Döntõ három nyert mérkõzésig tart, az elsõ, harmadik és az esetleges ötödik mérkõzésen az elsõ sorban írt csapat ("A") a pályaválasztó, míg a második és az esetleges negyedik mérkõzésen a második sorban írt csapat ("B") a pályaválasztó.
 
 

2. liga:

A nyolc csapat körmérkõzést játszik oda-visszavágó alapon.

A tavaszi szakasz április 26. - június 15. között zajlik.

Az õszi szakasz augusztus 23. - szeptember 28. között kerül lebonyolításra.

(minden csapat játszik minden csapattal egyszer pályaválasztóként, egyszer idegenben)

Ha a bajnokság befejezésekor két vagy több csapat azonos gyõzelmi aránnyal (pontszámmal) rendelkezik, közöttük az egymás elleni mérkõzések aránya dönt. Ha ez is azonos, akkor az egymás elleni pontkülönbség a döntõ. Ha ez is megegyezik, akkor az összes mérkõzéseik pontaránya dönt, ha ez is megegyezik sorsolás dönt.

3. liga:

A csapatok nyugati és keleti csoportba lesznek sorolva. A csoportokon belül mind tavasszal, mind õsszel körmérkõzést játszanak a csapatok egymással oda-visszavágó alapon (tehát a szezon folyamán minden csapat négy alkalommal találkozik a többi csapattal).

Ha a bajnokság befejezésekor két vagy több csapat azonos gyõzelmi aránnyal (pontszámmal) rendelkezik, közöttük az egymás elleni mérkõzések aránya dönt. Ha ez is azonos, akkor az egymás elleni pontkülönbség a döntõ. Ha ez is megegyezik, akkor az összes mérkõzéseik pontaránya dönt, ha ez is megegyezik, sorsolás dönt.

Osztályozók:

A ligák között nincs egyenes kiesés, illetve feljutás.

Az 1. liga 7. és 8. helyzettjei egy négyes csoportot alkotnak a 2. liga 1. és 2. helyezettjeivel és az október 18-19-i hétvégén körmérkõzést játszanak egymással, semleges pályán.

Ha az osztályozó befejezésekor két vagy több csapat azonos gyõzelmi aránnyal (pontszámmal) rendelkezik, közöttük az egymás elleni mérkõzések aránya dönt. Ha ez is azonos, akkor az egymás elleni pontkülönbség a döntõ. Ha ez is megegyezik, akkor az összes mérkõzéseik pontaránya dönt, ha ez is megegyezik, sorsolás dönt. A csoport 1. és 2. helyezett csapata jövõre az 1. ligában szerepelhet.

A 2. liga 7. és 8. helyzettjei egy négyes csoportot alkotnak a 3. liga két csoportgyõztesével és az október 18-19-i hétvégén körmérkõzést játszanak egymással, semleges pályán.

Ha az osztályozó befejezésekor két vagy több csapat azonos gyõzelmi aránnyal (pontszámmal) rendelkezik, közöttük az egymás elleni mérkõzések aránya dönt. Ha ez is azonos, akkor az egymás elleni pontkülönbség a döntõ. Ha ez is megegyezik, akkor az összes mérkõzéseik pontaránya dönt, ha ez is megegyezik, sorsolás dönt. A csoport 1. és 2. helyezett csapata jövõre a 2. ligában szerepelhet.

Magyar Kupa:

A Magyar Kupa rendszere egyenes-kieséses, visszavágó nélküli. Az összesorsolt párosításoknál az alacsonyabb ligában szereplõ csapat a pályaválasztó, amennyiben a páros két tagja azonos ligában szerepel, akkor a sorsoláskor elõbb kihúzott csapat a pályaválasztó.

A magyar bajnok a BEK-ben, a kupagyõztes a KEK-ben, a bajnoki második a CEB kupában indulhat. Amennyiben a bajnok és a kupagyõztes egyazon csapat, akkor a KEK-ben a bajnoki második, a CEB kupában a harmadik indulhat. Ugyanez a helyzet, ha a kupagyõztes és a bajnoki második egyazon csapat.
 
 
 
 

IX., VERSENY-ELÕÍRÁSOK:

a, A bajnokság megkezdéséig a csapatoknak el kell juttatniuk a szövetségbe a bajnokságra nevezett új játékosok listáját, egyéni nyilvántartó lapját.

b, A bajnokságban csak 1982-ben vagy ez elõtt született fiúk vehetnek részt. A 18. életévüket be nem töltött játékosok bajnoki szerepléséhez szülõi beleegyezés szükséges (lásd: egyéni nyilvántartó lap).

c, Hivatalos mérkõzéseken csak érvényes tagsági igazolvánnyal és sportorvosi engedéllyel rendelkezõ játékosok vehetnek részt. Sportorvosi engedélyek érvényességi ideje: 18 év felett 12 hónap, 18 év alatt 6 hónap.

Minden mérkõzésen csapatonként legalább 9, érvényes tagságival, illetve sportorvosi engedéllyel rendelkezõ játékosnak kell megjelennie, ellenkezõ esetben a mérkõzést a vétlen csapat nyeri 10 - 0 arányban. Kivétel: ha a vétlen csapat edzõje felajánlja az újrajátszást. Amennyiben a tagsági igazolványok illetve sportorvosi engedélyek hiánya ugyanazon csapatnál sorozatosan fordul elõ, a Versenybizottság büntetõ pont levonását alkalmazhatja.

Ha a mérkõzés folyamán valamely csapat játékosainak száma bármely okból 9 fõ alá esik, a mérkõzést a vétlen csapat nyeri.

Csak olyan játékosok szerepelhetnek a mérkõzéseken, akik a szövetség nyilvántartásában legalább 30 napja számon vannak tartva valamely klub játékosaként.
 
 

d, Amennyiben egy klub két csapattal indul a bajnokságban és ezek a csapatok nem azonos ligában szerepelnek, lehetõsége van rá, hogy néhány játékosát több helyen szerepeltesse. A bajnokság megkezdése elött meg kell adnia a magasabb ligában szereplõ csapatánál annak a 7 játékosnak a nevét, akik standard csapat tagok, õk nem szerepelhetnek más csapatban, csak átigazolással. A többi játékos azonban szabadon játszhat a klub két csapatában, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben egy adott fordulóban már pályára lépett valamelyik ligában, ugyanabban a fordulóban már nem léphet pályára a másik ligában (a fordulókat az eredeti versenynaptár szerint tartani kell, azt semmiféle halasztás fel nem boríthatja). Azon kluboknak, amelyek csapatai azonos ligában szerepelnek, 10 standard játékos nevét kell megadniuk. A szabály megszegése esetén a Versenybizottság azon mérkõzést, ahol a jogosulatlan szereplés történt, a vétlen csapat javára ítéli és további büntetõpont levonást alkalmazhat.

e, Vitás esetekben a mérkõzések helyszínét, kezdési idõpontját a Versenybizottság jelöli ki. A mérkõzést megfelelõ indokkal, a mérkõzés napja elõtt legalább 14 nappal a szövetségnél le lehet mondani.
 

f, Ha a mérkõzés eredeti kezdési idõpontjától számított 30 percen belül nincs a helyszínen valamelyik csapat, a mérkõzést a megjelent csapat nyeri (10 - 0). Kivéve, ha a vétlen csapat edzõje felajánlja az újrajátszást, illetve ha azt (indokolt esetben: pl. a csapat hatáskörén kívûl álló váratlan esemény) a Versenybizottság elrendeli.

Valamely csapat ki nem állása esetén azon kívûl, hogy a csapat elveszti az adott mérkõzést, további egy büntetõpontot von le a verseny-bizottság a csapattól, a második alkalommal a vereségen kívûl három büntetõpontot, harmadik alkalommal öt büntetõpontot és így tovább.

Amennyiben a ki nem állás a rájátszásban, vagy az osztályozó mérkõzéseken történik, az adott mérkõzés elvesztésén kívül a csapat a következõ mérkõzését is automatikusan elveszti.

Ha a ki nem állás a Magyar Kupában történik, a csapat a mérkõzés elvesztésén kívûl kizárja magát a következõ évi Magyar Kupa sorozatból is.

A ki nem állások megítélése a Versenybizottság feladata.

g, A hazai csapatnak gondoskodnia kell arról, hogy a mérkõzésen legyen mentõláda, jég vagy fagyasztó, illetve autó álljon rendelkezésre.

A különbözõ pályatartozékokat (bázisok, dobó-tányér, hazai-tányér, stb.) a hazai csapatnak a mérkõzés megkezdése elõtt legalább 30 perccel fel kell szerelnie. A pálya oldalvonalainak felfestése az 1. és 2. ligában kötelezõ, a 3. ligában ajánlott. Ahol a pálya adottságai lehetõvé teszik, ott a pálya méreteit ajánlott a következõképpen kijelölni:

- left field 98 méter

- center field 122 méter

- right field 98 méter

Ezen távolságok alatt azt a méretet kell kijelölni, melyet a pálya adottságai megengednek. Ha a pálya mérete valamelyik kiterjedésben nem éri el a 76,2 métert, az ezen túl ütött labdák nem számítanak home run-nak, csak duplát érnek. Javasolt, hogy ha lehetõség van, akkor a hazai-tányértól (home plate) a hátsó kerítésig (backstop) a távolság 18,3 méter legyen.

h, A hivatalos bemelegítés két órával a mérkõzés megkezdése elõtt kezdõdik és a következõképpen zajlik:

- hazai csapat ütõedzése 45 perc

- vendég csapat ütõedzése 45 perc

- hazai csapat infield-edzése 10 perc

- vendég csapat infield-edzése 10 perc

Ettõl eltérni csak az esetben lehet, ha a két csapat edzõje megegyezik egymással.

i, A hazai csapatnak minden mérkõzés megkezdése elõtt át kell adnia a játékvezetõnek

(1. liga: 5db, 2. liga: 4db, 3. liga: 3db) vadonatúj labdát. Ezen labdák esetleges elhasználódása esetén a hazai csapatnak továbbra is gondoskodnia kell labdákról, de a továbbiakban már nem kötelezõ az új labda felhasználása, (szakadt varrású labda nem megfelelõ).

j, Amennyiben a pályán nincs megfelelõ védõkerítés, a nézõk és a cserejátékosok csak az 1. és a 3. bázis után 1o méterrel helyezkedhetnek el, az oldalvonalaktól legalább 3 méter távolságra. A hazai csapat köteles gondoskodni a nézõk biztonságáról.

k, Egy játékos egy bajnoki szezon alatt legfeljebb két különbözõ klubban szerepelhet. Az év holtidényében (szezon elõtt és után) a játékos szabadon igazolhat és igazolható, ilyenkor nem szükséges az átadó klub beleegyezése.

1997. március 15. (24 óra) után a játékos már csak az esetben igazolhat át, ha mindkét érintett klub és a szövetség is engedélyezi.

1997. aug. 23 - nov. 1. között egyetlen játékos sem igazolhat át más klubhoz.

A Magyar Kupa mérkõzésein csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik az adott évben nem szerepeltek bajnoki vagy kupa mérkõzéseken más klub játékosaként.

 
 

l, A mérkõzéseken kötelezõ a baseball-sapka, és a hosszú-szárú sportnadrág viselete, illetve az azonos csapat játékosainak azonos színû, számozott (legalább 15 cm-es számok a mez hátsó részén), egységes sportmezt kell viselniük.

m, Az 1. ligában fa ütõ használata nem megengedett, a többi ligában nem ajánlott.

n, A mérkõzésekrõl jegyzõkönyv vezetése minden esetben kötelezõ, errõl a hazai csapatnak kell gondoskodnia, ennek elmaradása esetén a büntetés 2000 Ft, melynek 15 napon belüli be nem fizetése esetén a csapat kizárja magát a további küzdelmekbõl.

Az eredeti jegyzõkönyvet a hazai csapatnak a mérkõzés befejezését követõ 48 órán belül a szövetség címére postáznia kell, illetve el kell juttatnia. A határidõ be nem tartása esetén a büntetés 500 Ft, melynek 15 napon belüli be nem fizetése esetén a csapat kizárja magát a további küzdelmekbõl.

A jegyzõkönyv-vezetõk részére külön széket, lehetõség szerint asztalt kell biztosítani a mérkõzések folyamán, a jkv. semmilyen körülmények között sem ülhet a csapatok dug-outjában (cserepadján).

A játékos és pozíció cseréket nyomtatványon kell jelezni a jkv-k felé, amelyen fel kell tüntetni a lecserélt-beállt játékos nevét, pozícióját, mez számát, illetve az inning sorszámát, amikor a csere életbe lép (nyomtatványt a MOBSZ biztosít).

o, Valamennyi hazai csapatnak a mérkõzés napján 18.30 óráig az eredményt el kell juttatnia a szövetséghez (ez rendkívül fontos a televíziókba és a sajtóba kerülés szempontjából). Amennyiben az eredményt az adott határidõig nem közlik, a büntetés 500 Ft, melynek 15 napon belüli be nem fizetése esetén a csapat kizárja magát a további küzdelmekbõl.

MOBSz: (06 1) 33 29 027 + fax
 
 

p, A mérkõzésen a pályán egyszerre csak két külföldi állampolgárságú játékos lehet, illetve támadáskor az aktuális ütõsorrendben csak két ilyen játékos szerepelhet egy idõben. Amennyiben eredetileg külföldi állampolgár már rendelkezik magyar állampolgársággal, az errõl szóló hivatalos okirat másolatát el kell juttatni a szövetségbe, mielõtt a játékos pályára lép. Az esetben, ha valamely csapatnál egyszerre több, mint két külföldi állampolgár játszik, a mérkõzést a vétlen csapat nyeri és a Versenybizottság büntetõpont levonást alkalmazhat a vétkes csapat terhére.

q, A játékvezetõk kérdésében a szövetség játékvezetõi bizottsága rendelkezik.

A bizottság vezetõje: Varga Tibor mh: (06 1) 21 91 766

A ligákban a játékvezetõk csapatonkénti küldése van meghatározva a pihenõ csapatok játékosai közül. A bajnokság megkezdése elõtt a jv. bizottság kijelöli és értesíti a mérkõzések játékvezetõjét adó klubokat, illetve a hazai csapatot. Minden csapatnak kötelezõ a szezon alatt maximum kilenc alkalommal a jv. bizottság megkeresése alapján játékvezetõt adnia. Ha ezt nem teszi meg, illetve a játékvezetõ nem jelenik meg a mérkõzésen, úgy a csapat (elsõ alkalommal 1ooo Ft, második alkalommal 2ooo Ft és így tovább) büntetést fizet, melynek 15 napon belüli be nem fizetése esetén a csapat kizárja magát a további küzdelmekbõl. A kijelölt játékvezetõknek megfelelõ indok esetén lehetõsége van a mérkõzés lemondására, de ennek minimum 48 órával a mérkõzés tervezett kezdete elõtt kell megtörténnie a jv. bizottság elnökénél, illetve ha õt már nem tudja elérni, a szövetségnél.

r, A bajnokságban valamennyi játékos a saját felelõsségére indul, az esetleges sérülésekért a szövetség nem vállal felelõsséget.

X., ÓVÁS, FELLEBEZÉS:

Óvást benyújtani a mérkõzést követõ 24 órán belül lehet a Versenybizottsághoz írásban (a MOBSZ címére).

Fellebezni írásban a szövetség elnökségéhez lehet, legfeljebb 48 órával a Versenybizottság döntésének kézhezvétele után.

XI., DÍJAZÁS:

Az 1-3 helyezett csapatok kupa és oklevél díjazásban részesülnek, továbbá helyezésük sorrendjében a CEBA által biztosított létszámnak megfelelõen európai kupa nevezési lehetõséget kapnak. A további helyezett csapatok oklevél díjazásban részesülnek.

XII., ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

Minden olyan kérdésben, amelyrõl a versenykiírás nem rendelkezik, a hivatalos baseball szabálykönyv, illetve a Versenybizottság dönt.